Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 29. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A OZ OZ OZ OZ OZ
3.A OZ OZ OZ OZ
4.A OZ OZ OZ OZ
5.A OZ OZ OZ
1.A4 OZ OZ OZ OZ
1.B4 OZ OZ OZ OZ
6.A OZ OZ OZ OZ
2.A4 OZ OZ OZ OZ
7.A OZ OZ OZ OZ
3.A4 OZ OZ OZ
3.B4 OZ OZ OZ OZ
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Čížová Hana - - - - - - - - - - -
Dospivová Andrea - - Brv Lig Mas Ada Ada - - - -
Kubiczek Michal - - Hru Krč - - - - - - -
Lužná Hana - .. Siv - Siv .. - - - -
Michálek Petr - Sup Pus - Mál - ..
Mlčochová Dagmar ..
Rozbrojová Kamila - - - .... .. .. -
Skubidová Eva - - <> .. - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2A Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok
3A Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok
1B4 Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok
7A Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok
3A4 Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok
JAZ1 OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ
Změny v rozvrzích učitelů
Adamková Alena
5 spojeno (Dos) M 8.A (1) UMa2
6 spojeno (Dos) M 8.A (2) UMa2
8 odpadá Ch 7.A (1)
9 odpadá Ch 7.A (2)
Barvíková Irena
1 změna Aj 3.A (A1) 1A
2 supl. (Dos) Aj 1.A (A2) UCJ
5 odpadá C 1.A (1)
6 odpadá Aj 5.A (2)
8 odpadá Aj 1.A4 (A1)
Hochfeld Magdalena
5 odpadá Ev 3.A (1)
6 odpadá Ev 1.B4 (1)
7 odpadá Ev 1.B4 (1)
Hrubeš Boris
2 supl. (Kub) C 2.A4 2A4
5 výměna << C 4.A4 SV z 30.9. 3. hod
Chmielová Jana
8 odpadá Bi 3.A
9 přesun >> Bi 3.A4 na 30.9. 1. hod
před 6. hod dohled 1. patro  
Chrastecká Danuše
3 odpadá M 7.A (2) zrušeno
4 navíc M 7.A UMa2
4 odpadá M 7.A (1) zrušeno
5 přesun << Iv 2.A (2) VT1 z 8. hod
6 přesun << Iv 2.A (2) VT1 z 7. hod
7 přesun >> Iv 2.A (2) na 6. hod
8 přesun >> Iv 2.A (2) na 5. hod
Junek Petr
5 odpadá Tv 3.B4 (Chl)
Junková Kotková Markéta
3 změna Sj 3.A (sj) 1A
6 odpadá Sj 3.A4 (ŠJ)
8 odpadá Sj 1.B4 (Š)
Kolichová Radmila
2 změna C 3.A 3B4
Krč Pavel
3 Suplovací pohotovost  
5 školní jídelna  
6 odpadá ZSV 7.A
Kubalová Radmila
6 odpadá Nj 3.B4 (NJ)
8 odpadá Nj 1.B4 (N)
Ligocká Jana
3 supl. (Dos) ZSV 8.A 8A
6 odpadá OV 3.A (2)
Málek David
3 navíc C 7.A UZ
3 odpadá C 7.A (1) zrušeno
4 supl. (Mic) Tv 3.A4 (Chl) TV1
4 odpadá C 7.A (2) zrušeno
8 přesun >> D 5.A na 26.9. 2. hod
9 přesun >> C 3.B4 na 30.9. 4. hod
Marcin Christopher Paul
4 změna Aj 2.A4 (A2) 3B4
5 odpadá Aj 7.A (1) zrušeno
6 odpadá Aj 5.A (1)
Mastná Irena
1 změna Aj 1.B4 (A2) 5A
4 spojeno (Dos) Aj 2.A4 (A1) JAZ2
5 odpadá Rj 2.A4 (rj)
6 změna Rj 3.B4 (RJ)+
Mlčochová Dagmar
4 změna Aj 2.A (A3) 5A
5 odpadá Aj 2.A (A3) zrušeno
před 1. hod dohled 1. patro  
Mráz Jiří
5 odpadá M 4.A
8 odpadá Ch 3.B4
Onderková Kateřina
2 změna Nj 2.A (N) 1A4
5 odpadá Nj 2.A4 (nj)
6 odpadá D 1.A
Pazdziorová Dana
4 změna Fy 1.B4 2A4
5 odpadá Fy 6.A (1)
6 odpadá Fy 6.A (2)
8 odpadá Fy 3.A4
Pěgřimek Lukáš
5 odpadá Tv 3.B4 (Dív)
6 odpadá Tv 2.A4 (Chl)
Pustówka Adrián
2 supl. (Mic) Tv 1.A4 (Chl) mim
5 navíc D 1.A4 1A4
5 odpadá Sj 2.A4 (sj)
6 odpadá Sj 3.B4 (ŠJ)
7 odpadá D 1.A4
před 4. hod dohled 1. patro  
Sivá Jarmila
1 změna Aj 1.B4 (A1) 3B4
2 supl. (Luž) Aj 1.A (A1) 1A
4 supl. (Luž) Aj 2.A (A1) 4A
5 navíc Aj 7.A JAZ2
5 odpadá Aj 7.A (2) zrušeno
8 odpadá Aj 1.A4 (A2)
Szotkowski Tomáš
5 odpadá Bi 6.A (2)
6 odpadá Bi 6.A (1)
Šigutová Kateřina
0 přesun << M 1.A4 (1) UMa1 z 30.9. 0. hod
5 odpadá M 1.A (2)
Špalek Petr
5 odpadá Eh 3.A (2)
6 odpadá Eh 1.B4 (2)
7 odpadá Eh 1.B4 (2)
Šupol Petr
1 supl. (Mic) Tv 1.A (Plh) mim
5 odpadá Fy 5.A
6 odpadá Fy 4.A
8 odpadá Fy 7.A (2)
9 odpadá Fy 7.A (1)
Žídek Daniel
3 změna Nj 3.A (nj) VT1
5 odpadá Aj 2.A (A2) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 Tv Plh mim supluje Sup (Mic)
2 Aj A1 1A supluje Siv (Luž)
2 Aj A2 UCJ supluje Brv (Dos)
5. - 9. les. organizační změny
2.A
2 Nj N 1A4 změna Ond
4 Aj A1 4A supluje Siv (Luž)
4 Aj A3 5A změna Mlč
5 Iv 2 VT1 přesun << Chr z 8. hod
5 Aj A1 odpadá (Luž)
5 Aj A2 odpadá (Žik)
5 Aj A3 odpadá (Mlč)
6 Iv 2 VT1 přesun << Chr z 7. hod
7 Iv 2 přesun >> na 29.9. 6. hod
8 Iv 2 přesun >> na 29.9. 5. hod
3.A
1 Aj A1 1A změna Brv
1 Aj A2 odpadá (Luž)
2 C 3B4 změna Kol
3 Nj nj VT1 změna Žik
3 Sj sj 1A změna JuM
5. - 8. les. organizační změny
4.A
5. - 8. les. organizační změny
5.A
8 D přesun >> na 26.9. 2. hod
5. - 7. les. organizační změny
1.A4
0 M 1 UMa1 přesun << Šik z 30.9. 0. hod
2 Tv Chl mim supluje Pus (Mic)
5 D 1A4 navíc Pus
5 C odpadá (Roz)
6. - 9. les. organizační změny
1.B4
1 Aj A1 3B4 změna Siv
1 Aj A2 5A změna Mas
4 Fy 2A4 změna Paz
5. - 8. les. organizační změny
6.A
5. - 8. les. organizační změny
2.A4
2 C 2A4 supluje Hru (Kub)
4 Aj A1 JAZ2 spojí Mas (Dos)
4 Aj A2 3B4 změna MaP
6. - 8. les., 5. les. organizační změny
7.A
3 C UZ navíc Mál
3 C 1 odpadá (Mál)
3 M 2 odpadá (Chr)
4 M UMa2 navíc Chr
4 C 2 odpadá (Mál)
4 M 1 odpadá (Chr)
5 Aj JAZ2 navíc Siv
5 Aj 2 odpadá (Siv)
5 Aj 1 odpadá (MaP)
6. - 9. les. organizační změny
3.A4
4 Tv Chl TV1 supluje Mál (Mic)
9 Bi přesun >> na 30.9. 1. hod
6. - 8. les. organizační změny
3.B4
9 C přesun >> na 30.9. 4. hod
5. - 8. les. organizační změny
8.A
3 ZSV 8A supluje Lig (Dos)
5 M 1 UMa2 spojí Ada (Dos)
6 M 2 UMa2 spojí Ada (Dos)
4.A4
5 C SV výměna << Hru z 30.9. 3. hod
5 Aj výměna >> na 30.9. 3. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou