Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 29. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A ŠA ŠA
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adamková Alena - Chr Supl .. - - - - - -
Kolosová Lenka - .. Szo .. .. .. Pus - - -
Fialová Kotterbová Alena - -
Sivá Jarmila -
Šigutová Kateřina - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Ciganová Adéla
6 změna Tv 3.A4 (Dív) DisV
Homolová Lucie
4 odpadá Aj 1.A (A3)
5 změna Nj 4.B4 (NJ) DisV
Barvíková Irena
3 změna Aj 7.A (1) DisV
Dospivová Andrea
3 změna Aj 4.A4 (A1) DisV
5 výměna >> C 6.A na 1.3. 4. hod
7 změna Aj 3.A4 (A1) DisV
Hrubeš Boris
4 změna C 4.A4 DisV
5 změna D 7.A DisV
před 4. hod dohled 1. patro  
Chmielová Jana
2 změna Bi 3.A4 DisV
Chrastecká Danuše
1 supl. (Ada) M 1.A4 UMa1
Junek Petr
3 změna Z 3.A4 DisV
4 změna Tv 7.A DisV
Junková Kotková Markéta
5 změna Sj 4.A4 (ŠJ) DisV
Kolichová Radmila
3 přesun << D 1.A4 1A4 z 1.3. 6. hod
3 odpadá C 1.A
5 přesun << C 3.A 3A z 4.3. 8. hod
Fialová Kotterbová Alena
0 změna HuP 7.A (HP31)+ DisV
1 změna HuP 7.A (HP31)+ DisV
6 změna ZSV 7.A DisV
7 změna Psy 8.A (PS42)+ DisV
8 změna Psy 8.A (PS42)+ DisV
Kubiczek Michal
4 změna D 3.A4 DisV
Lužná Hana
4 odpadá Aj 1.A (A1)
před 1. hod dohled 1. patro  
Málek David
3 změna C 4.B4 (2) DisV
4 změna C 4.B4 (1) DisV
Marcin Christopher Paul
3 změna Aj 7.A (2) DisV
7 změna Aj 3.A4 (A3) DisV
Mastná Irena
3 změna Aj 4.A4 (A2) DisV
5 změna Rj 4.B4 (RJ)+ DisV
8 změna Rj 3.A4 (rj) DisV
Michálek Petr
7 změna Tv 4.B4 (TV43)+ DisV
8 změna Tv 4.B4 (TV43)+ DisV
Mlčochová Dagmar
2 změna Aj 4.B4 (A1) DisV
4 odpadá Aj 1.A (A2)
7 změna Aj 3.A4 (A2) DisV
Mráz Jiří
0 změna SM 7.A (SM31)+ DisV
1 změna SM 7.A (SM31)+ DisV
2 změna M 4.A4 DisV
Onderková Kateřina
8 změna Nj 3.A4 (nj) DisV
Pustówka Adrián
5 změna Sj 4.B4 (ŠJ) DisV
6 Kontrolní dozor  
8 změna Sj 3.A4 (sj) DisV
Rozbrojová Kamila
5 změna Nj 4.A4 (NJ) DisV
Suplující externí Ucitel
2 supl. (Ada) Ch 7.A DisV
Szotkowski Tomáš
0 změna 7.A (BČ32)+ DisV
1 změna 7.A (BČ32)+ DisV
2 supl. (Klo) Bi 1.A UBi
Šigutová Kateřina
5 výměna << Bi 6.A UBi z 1.3. 4. hod
Šupol Petr
3 změna M 4.B4 (1) DisV
4 změna M 4.B4 (2) DisV
6 změna Tv 3.A4 (Chl) DisV
7 změna SM 8.A (SM41)+ DisV
8 změna SM 8.A (SM41)+ DisV
9 přesun >> Fy 6.A na 28.2. 2. hod
Zdráhalová Eva
2 změna Aj 4.B4 (A2) DisV
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 Bi UBi supluje Szo (Klo)
4. les., 3. les. Školní akce
3.A
5 C 3A přesun << Kol z 4.3. 8. hod
5 Z odpadá (Klo)
5.A
1 Z odpadá (Klo)
1.A4
1 M UMa1 supluje Chr (Ada)
3 D 1A4 přesun << Kol z 1.3. 6. hod
3 Z odpadá (Klo)
6.A
5 Bi UBi výměna << Šik z 1.3. 4. hod
5 C výměna >> na 1.3. 4. hod
9 Fy přesun >> na 28.2. 2. hod
7.A
0 BČ32 DisV změna Szo
0 HuP HP31 DisV změna Kor
0 SM SM31 DisV změna Mrá
1 BČ32 DisV změna Szo
1 HuP HP31 DisV změna Kor
1 SM SM31 DisV změna Mrá
2 Ch DisV supluje Supl (Ada)
3 Aj 1 DisV změna Brv
3 Aj 2 DisV změna MaP
4 Tv DisV změna Jun
5 D DisV změna Hru
6 ZSV DisV změna Kor
3.A4
0 BČ32 DisV změna Szo
0 HuP HP31 DisV změna Kor
0 SM SM31 DisV změna Mrá
1 BČ32 DisV změna Szo
1 HuP HP31 DisV změna Kor
1 SM SM31 DisV změna Mrá
2 Bi DisV změna Chm
3 Z DisV změna Jun
4 D DisV změna Kub
6 Tv Dív DisV změna Cig
6 Tv Chl DisV změna Sup
7 Aj A1 DisV změna Dos
7 Aj A2 DisV změna Mlč
7 Aj A3 DisV změna MaP
8 Nj nj DisV změna Ond
8 Rj rj DisV změna Mas
8 Sj sj DisV změna Pus
8.A
7 Psy PS42 DisV změna Kor
7 SM SM41 DisV změna Sup
8 Psy PS42 DisV změna Kor
8 SM SM41 DisV změna Sup
4.A4
2 M DisV změna Mrá
3 Aj A1 DisV změna Dos
3 Aj A2 DisV změna Mas
4 C DisV změna Hru
5 Nj NJ DisV změna Roz
5 Rj RJ DisV změna Mas
5 Sj ŠJ DisV změna JuM
7 Psy PS42 DisV změna Kor
7 SM SM41 DisV změna Sup
7 Tv TV43 DisV změna Mic
8 Psy PS42 DisV změna Kor
8 SM SM41 DisV změna Sup
8 Tv TV43 DisV změna Mic
4.B4
2 Aj A1 DisV změna Mlč
2 Aj A2 DisV změna Zdr
3 C 2 DisV změna Mál
3 M 1 DisV změna Sup
4 C 1 DisV změna Mál
4 M 2 DisV změna Sup
5 Nj NJ DisV změna Hol
5 Rj RJ DisV změna Mas
5 Sj ŠJ DisV změna Pus
7 Psy PS42 DisV změna Kor
7 SM SM41 DisV změna Sup
7 Tv TV43 DisV změna Mic
8 Psy PS42 DisV změna Kor
8 SM SM41 DisV změna Sup
8 Tv TV43 DisV změna Mic
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou